(medzinárodná vedecká konferencia)

Konferencia sa bude konať 20. júna 2022 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave ako multiplikačné podujatie medzinárodného projektu realizovaného v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá Erasmus+ s názvom Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning (HOSUED).

 

Podrobný program konferencie bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom približne týždeň pred termínom konania konferencie. Vzhľadom na multiplikačný charakter podujatia sú vítaní aj účastníci bez vlastného konferenčného príspevku.

Bližšie informácie o konferencii, registrácii účastníkov a príspevkoch nájdete v pozvánke.

Šablóna príspevku (s informáciami o požadovanom formáte príspevkov).

Program konferencie

Zborník príspevkov

Fotogaléria

 

 

erasmuslogo

This project is implemented thanks to a generous grant from Erasmus+ Strategic partnerships programme under grant number 2020-1-SK01-KA203-078299.